Verhalen van prins(ess)en

Ik zinder nog steeds na van de workshop gisteren. Veel van wat je zei, herkende ik en was er voor mij 'boenk op’. Een openbaring waarmee ik zeker aan de slag kan!
Je legde alles duidelijk en simpel uit, maar toch o zo juist en to the point. En als kers op de taart was er dat filmpje op het einde dat bij mij een sterke indruk naliet. Ik was er - in de positieve zin - even niet goed van.
Ik kijk uit naar onze volgende sessie.
Een dikke proficiat met je positieve verwoording van HSP. Mijn man kon er jammer genoeg niet bijzijn, gaat dit basisseminar nog ergens anders door? – Liliane Grisez

Een dikke proficiat met je verwoording van en positieve noot over HSP. Het zou ook heel leerzaam zijn voor mijn man, maar die kon er jammer genoeg niet bijzijn.
Gaat dit basisseminar nog ergens anders door? Gelijk waar in België, wij zullen er zijn ;-)
Liliane Grisez
Toen mijn vrouw mij verliet en mijn wereld instortte, maakte Sabine me terug: zeker over mezelf en klaar om mijn problemen aan te pakken op een positieve manier. – Gaetan, papa

Ik ontmoette Sabine in augustus 2012. Twee dagen eerder had ik van mijn vrouw vernomen dat ze een andere relatie had en voor haar nieuwe vriend koos… Mijn wereld stortte in. Gelukkig raadde een vriendin mij aan om langs te gaan bij Sabine. De eerste keer deed ik dat samen met mijn (ex-)vrouw.
Sabine luisterde toen naar ons verhaal, zonder te oordelen. Toen ik hoorde wat mijn ex zei, wist ik dat er geen weg terug was....
Hoogsensitieve kinderen zijn een natuurfenomeen. Ze doen ons stilstaan en voelen. Ze brengen ons terug naar de basis: mensen, gevoelens, eerlijkheid, ... – Ingeborg, mama van Jesper

Ik heb heel erg genoten van je uiteenzetting vanavond. Wat mij het meest is bijgebleven? Ik moet mijn angst en de neiging om mijn kind te beschermen, proberen loslaten. Ik moet hem laten kennismaken met de harde wereld en er dan zijn voor hem. Hem begrijpen en hem laten verwoorden wat hij denkt en voelt.
Je lezing versterkte ook mijn eigen theorie over hoogsensitieve kinderen. Ik geloof dat ze er zijn om mensen...
Ik ben veranderd sinds ik de SAM-methode ken. Ik ben me bewust van wat ik denk en voel en geef die gedachten en gevoelens steeds minder kans om mij te leiden. – Johan S.

Ik ben al jaren bezig met persoonlijke groei: mezelf ontwikkelen, oude patronen achterlaten enz. Ik ging vooruit maar er bleef iets vastzitten, alsof er een ballast was die ik maar niet kon lossen. Tot die vrijdag toen ik in extremis aansloot bij de workshop van Sabine en Ria. Het werd een kentering!
Die dag leerde ik SAM (de Script-As-Methode) kennen: het concept, de kleuren, het effect. Kortom, het hele pakket. Sabine en...
"Tis een harde realiteit maar ik ben al tien jaar 90% vd tijd ongelukkig. Ik heb geprobeerd om daar mee te leren leven omdat ik het zo gewoon vond en het echt deel uitmaakte van mijn leven. Tot de druppel overliep en het vijf jaar geleden zich tot een echte depressie omvormde. Dan de ommekeer, een klein lichtpuntje dat me weer zin deed krijgen om muziek te maken maar het slechte gevoel is nooit echt weggegaan. Ik had eerlijk gezegd alle hoop opgegeven tot ik door het lot in contact kwam met sabine. Zij hoorde me verward praten op de radio en voelde meteen aan dat zij degene was die me weer op...
Ik leerde Sabine kennen op een netwerkbijeenkomst. Ze sprak er met vuur over haar passie, namelijk mensen terug gelukkig maken. Ze vertelde over haar aanpak van burn-out en haar methode om burn-out te voorkomen. Iedereen hing aan haar lippen en dus we wisten meteen ook waar “Kus de Kikker” vandaan kwam. Het meest getroffen was ik door haar empathisch aanvoelen. Dat kwam tot uiting toen ze het had over haar expertise met hoogsensitieve personen. In enkele woorden ontdeed ze de term hoogsensitief van zijn wollige of sentimentele associatie. Een hele prestatie in een gezelschap van kritische...
Al meerdere jaren ben ik bezig met persoonlijke groei, mezelf ontwikkelen, oude patronen achterlaten enz.Daar zat vooruitgang in maar steeds bleef er wel iets vast zitten, alsof er een ballast was die ik maar niet kwijt leek te krijgen.Tot die ene vrijdag toen ik in extremis kon aansluiten bij de workshop van Sabine en Ria.Het werd een kentering !Die dag leerde ik SAM kennen: het concept, de kleuren, het effect, kortom het hele pakket.De manier waarop Sabine en Ria SAM brachten was helder en duidelijk in z'n eenvoud en daardoor des te krachtiger.Van heel schuchtere en beperkte eerste pogingen...
Ik heb heel erg genoten van uw uiteenzetting vanavond. Wat mij het meest bijgebleven is, is dat ik de angst en het willen beschermen van mijn kind moet proberen los te laten (iets waar ik het heel moeilijk mee heb). Hem moeten laten kennismaken met de realiteit van de harde wereld, en er dan te zijn voor hem. Hem te begrijpen, en te laten verwoorden wat hij denkt en voelt.
Vóór de lezing had ik zo mijn eigen theorie over deze hoog sensitieve kinderen, en die is nu alleen maar versterkt hierdoor! In mijn ogen zijn deze kinderen er om mensen terug veel bewuster te doen leven en stil te staan...
Toevallig las ik iets over hoogsensitieve personen en hun troubles en struggles. Dat wekte herkenning bij mij op, maar ook bewustwording. En het knagende gevoel dat dit varkentje eens grondig gewassen moest worden. Wist ik toen veel dat het meer iets met kikkers te maken had dan met biggetjes. Ik zou de koe bij de horens vatten.
Daar zat ik dan. Een beetje sceptisch. Met een ad random gekozen waskrijtje, aarzelend krabbelend. Verwoede pogingen ondernemend om het onderste uit de kan te krijgen. Redenerend, weerleggend, waarheden formulerend, onderbouwend, analyserend, concluderend, opgefokt en...

Pagina's